انجمن علمی معماری دانشگاه هنر تهران

نمایه ای از برنامه ها و اخبار

انجمن علمی معماری دانشگاه هنر تهران

نمایه ای از برنامه ها و اخبار

انجمن علمی معماری دانشگاه هنر تهران
آخرین نظرات
بسمه تعالی

اعضای انجمن علمی معماری بر اساس انتخابات برگزار شده ( آذر 92) :


دبیر انجمن : فرزاد ارادتی


1- وحید قیدی
2-مهراد حیدری
3-پرنیا آذینی
4-علیرضا هوشمندی
5-فرزاد ارادتی
6-مریم عرب پور
7-علی طباطباییانجمن علمی معماری در دانشگاه هنر تهران برای اطلاع رسانی بهتر در مورد برنامه های خود و همچنین بحث و تبادل نظر پیرامون امور مربوط به معماری در دانشگاه این وبلاگ را راه اندازی نموده است.
امید است که با مدد پروردگار و کمک های فکری و عملی هر یک از دانشجویان و علاقه مندان به هنر و معماری به سطح بالایی از تعاملات علمی و خود جوش دانشجویی دست پیدا کنیم.

زمستان 1392